We are hiring

HVAC / cooling from www.mkk.ac

We are hiring

Mosjøen Kulde og Klimaservice ser etter deg som vil være med på å drive MKK framover til kundens beste. Vi jobber for å levere kontrollert temperatur i utfordrende omgivelser, og er en ledende produsent og leverandør av AC og HVAC systemer til Offshore, smelteindustrien, og militæret. MKK jobber på et globalt marked og har i dag mange store kunder både nasjonalt og internasjonalt. Vi opplever økt etterspørsel og skal derfor ansette to nye medarbeidere i produksjonen

 English translation below

Sveiser og produksjonsmedarbeider

Vi søker en produksjonsarbeider med hovedansvar for sveising og en produksjonsmedarbeider.

Hvem er du?

Du er løsningsorientert
Du har gjennomføringsevne
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Hovedarbeidsoppgaver

Produksjonsarbeid
Montering og sammenstilling
Igangkjøring og service på HVAC systemer
Mekanisk arbeid
Sveising
Andre oppgaver knyttet til dette.
Du vil inngå i et team for produktutvikling og forbedring av eksisterende anlegg

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

Fagbrev eller erfaring innen en eller flere av områdene:
Platearbeid, sveis, elektro, automasjon, ventilasjon, rør, energiteknikk, industrimekanikk, eller kulde og varmepumpemontør
Personlig egnethet kan veie opp for formelle krav.

Vi tilbyr deg

Gode og ordnede arbeidsforhold i et solid og ambisiøst konsern.
Gode kolleger med høy kompetanse i et uformelt og inkluderende arbeidsmiljø
Arbeid med en veletablert merkevare.
Konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss:

Produksjonssjef: Eivind Brandser tlf 94 97 12 58
Daglig leder: Ann-Helen Baadstrand tlf. 97 66 04 10
Søknad med CV sendes på epost til ann@mkk.ac innen 15.04, merk den med hvilken stililng du søker på.

Welder and Production Workers

We are in the process of hiring to new members to our team. One welder and one production worker.

Tasks include, but are not limited to:

Production work
Assembly
Commissioning and service on HVAC systems
Mechanical work
Welding
You will be part of a team for product development and improvement of existing facilities

Desired qualifications

Trade certificate or experience in one or more of the areas:
Sheet metal work, welding, electrical, automation, ventilation, pipes, energy technology, industrial mechanics, or cold and heat pump fitters.
Personal suitability can outweigh formal requirements.

We offer:

Good and orderly working conditions in a solid and ambitious group.
Good colleagues with high competence in a good, informal and inclusive work environment
Competitive conditions.
Working with a well-established brand.

About us

MKK is a group located in beautiful Helgeland. We are a production company with headquarters in Mosjøen, and a subsidiary in Storuman in Sweden. You will find our units from Antarctica to Qatar and in 2020 we had a turnover of about 38 million NOK. We supply cooling solutions especially to the Offshore, offroad and smelters industry of our own design. It is important for us to deliver high quality in our units. The company is ISO 9001:2015 certified.

For more information, contact
Head of production Eivind Brandser +47 94 97 12 58 or
CEO Ann-Helen Baadstrand +47 97 66 04 10.

To apply, send an application and CV to ann@mkk.ac within 15.04.2021.

Join our team:

We rely on competent team members to be able to create value for our customers. Send us an e-mail to let us know how you can make a difference at MKK. E-mail: Post@mkk.ac