We are hiring | MKK
18013
post-template-default,single,single-post,postid-18013,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
 

We are hiring

HVAC / cooling from www.mkk.ac

10 Feb We are hiring

Mosjøen Kulde og Klimaservice is looking for you who will help drive MKK forward for the customer’s best. We work to provide controlled temperature in challenging environments. We are looking for two new colleagues due to an increased amount of orders.

We have an opening as a HVAC engineer.

We have an increased number of assignments and are looking for a committed HVAC engineer.

You are:

 • A trained engineer, or have an extensive experience in the field
 • Service oriented and flexible

Tasks include, but are not limited to:

 • Production, commissioning and service on HVAC systems/ units.
 • Development and improvement of existing facilities
 • The Product Development Team

What we offer:

 • A good working environment
 • Challenging tasks
 • Competitive terms and conditions

 

We have an opening as a Production worker.

You are:

 • Interested in HVAC solutions
 • Are motivated to work with our team
 • Customer oriented
 • Fluent in Norwegian

You like:

 • To provide good service
 • Working in a busy environment
 • Builing things

Tasks include, but are not limited to:

 • Production of HVAC systems
 • Improvements to existing units.
 • Product development
 • Customer service

We have:

 • A good working environment
 • Competitive terms and conditions

 

For both positions

MKK is a group located in beautiful Helgeland. We are a production company with headquarters in Mosjøen, and a subsidiary in Storuman in Sweden. You will find our units from Antarctica to Qatar and in 2019 we had a turnover of about 40 million NOK. We supply cooling solutions especially to the Offshore, offroad and smelters industry of our own design. It is important for us to deliver high quality in our units. The company is ISO 9001 certified.

For more information, contact CEO Ann-Helen Baadstrand +47 97 66 04 10. To apply, send a short application and CV to ann@mkk.ac within 1th of march.

Vi har to ledige stillinger

Mosjøen Kulde og Klimaservice ser etter deg som vil være med på å drive MKK framover til kundens beste. Vi jobber for å levere kontrollert temperatur i utfordrende omgivelser.

Kuldemontør.

Vi har en økt oppdragsmengde og søker en engasjert kuldemontør

Du er:

 • Utdannet kjølemontør eller har allsidig erfaring innenfor fagområdet
 • Serviceorientert og fleksibel

Du vil jobbe med:

 • Produksjon, igangkjøring og service på HVAC systemer.
 • Utvikling og forbedring av eksisterende anlegg
 • Produktutviklingteamet

Vi tilbyr:

 • Et godt miljø i en spennende organisasjon
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Utviklingsmuligheter.

 

Produksjonsmedarbeider:

Vi har økt oppdragsmengde og søker en effektiv produksjonsmedarbeider.

Du er:

 • Interessert i HVAC-løsninger
 • Er motivert for å jobbe sammen med teamet vårt
 • Kundeorientert

Du liker:

 • Å yte god service
 • Å jobbe i et travelt miljø
 • Å sette sammen ting

Arbeidet består i:

 • Produksjon av HVAC systemer
 • Forbedringer for eksisterende anlegg.
 • Drive produktutvikling
 • Kundeservice

Vi har:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Utviklingsmuligheter

For begge stillinger:

MKK er et lite konsern lokalisert på vakre Helgeland. Vi er en produksjonsbedrift med hovedkontor i Mosjøen, og et datterselskap i Storuman i Sverige. Du finner våre anlegg fra Antarktis til Quatar og i 2019 hadde vi en omsetning på ca 40 millioner. Vi leverer kjøleløsninger spesielt til Offshore, offroad og smelteverksindustrien etter eget design. Det er viktig for oss å levere høy kvalitet på anleggene våre. Selskapet er sertifisert etter ISO 9001.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Daglig leder Ann-Helen Baadstrand + 47 97 66 04 10.

Kort søknad og CV sendes til ann@mkk.ac

Søknadsfrist 01/03-20